Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Naszym celem jest radykalne umożliwienie społeczności lokalnej a w szczególności wykluczonym ze względu na niepełnosprawność oraz niskie dochody dostępności do Internetu, a także uświadomienie jakie korzyści daje Internet oraz to co najważniejsze podniesienie jakości wykorzystywania jego możliwości. 

Zadaniem Lokalnego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego jest zapewnienie:

 • ultra szybkiego dostępu do Internetu (minimum 20 Mb/s), 
 • sprzętu i oprogramowania dla usług multimedialnych, 
 • specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego edukację, dostępu do informacji, korzystanie z e-usług oraz pokonywanie barier niepełnosprawności,
 • przyjaznego, estetycznego i funkcjonalnego otoczenia, 
 • szkolenia i wsparcia dla gospodarstw domowych, zwłaszcza dodatkowo wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub bardzo niskie dochody, 
 • trwałości rezultatów, w postaci stałego dostępu do szkoleń oraz aktualizowania oferty usług multimedialnych i zasobów wiedzy.

Zapewnienie fizycznego dostępu do Internetu ma na celu wypracowanie potrzeb, postaw i kompetencji pozwalających w pełni korzystać z nowych technologii.


 

Ponadto w Lokalnym Centrum będą udzielane informacje:

 • osobom niepełnosprawnym 
 • opiekunom i rodzicom osób niepełnosprawnych,
 • pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne,
 • organizacją pozarządowym, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wszystkim zainteresowanym tematem niepełnosprawności.

Zakres udzielanych informacji:

 • rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 
 • pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych,,
 • edukacja osób niepełnosprawnych,
 • świadczenia rodzinne przysługujące osobom niepełnosprawnym,
 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • z zakresu prawa pracy,
 • inne możliwości uzyskania wsparcia.