Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Ulgi w przejazdach

ULGA 100% (PRZEJAZDY BEZPŁATNE)


a) dzieci do czwartego roku życia,
b) osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem lub przewodnikiem,
c) osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia zamieszkałe na terenie powiatu wałeckiego,
d) osoby posiadające tytuł „ Honorowego Obywatela miasta Wałcza”,
e) osoby, które ukończyły 70 rok życia.

ULGA 50%


a) dzieci od czwartego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia,
c) osoby ociemniałe, osoby niesłyszące lub nieme legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
d) emeryci i renciści.


Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego ( PKP ) i autobusowego ( PKS ) w załączniku.

Pliki do pobrania