Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Adresy instytucji i organizacji, które mogą służyć pomocą osobom niepełnosprawnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
Tel.(22) 620 03 51

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa
Tel. (22) 529 06 00
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Zarząd Główny
ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa
Tel. (22) 848 82 60, 846 03 14, fax 848 61 62
 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Biuro Rady Głównej
Pl. Konstytucji 3/72, 00-647 Warszawa
Tel. (22) 856 76 66
Centrum Informacyjne SM
Pl. Konstytucji 3/94, 00-647 Warszawa
Tel. (22) 745 11 25 lub 26 i 27, Infolinia SM 0 801 313 333

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Zarząd Główny
ul. Oleandrów 4/10, 00-629 Warszawa
Tel. (22) 825 98 39, fax 825 70 50

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Główny
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Tel. (22) 827 09 15
 
Polski Związek Głuchych– Zarząd Główny
ul. Białostocka 4, 03-731 Warszawa
Tel. (22) 831 40 71

Polski Związek Niewidomych– Zarząd Główny
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Tel. (22) 831 22 71, 831 33 83, fax 635 76 52
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa
Tel./fax (22) 827 78 44, 826 08 74, fax 826 84 94
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski
Ul. Szewska 6/7
50-053 Wrocław
Tel. (71) 346 74 40  i 342 12 60

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Joannitów 6,
50-525 Wrocław
Tel. (71) 797 91 00

Delegatura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 7
59-220 Legnica
Tel. (76) 729 31 16

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy
ul. F. Skarbka 3
59-220 Legnica
Tel.: (76) 713 50 10

Telekomunikacja Polska S.A
Ul. Najświętszej Marii Panny 9
59-220 Legnica
Tel. (76) 854 14 04

Biuro Rzecznika Praw Pacjęta
Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
Tel. (22) 532 82 50
Bezpłatna Infolinia. 800 190 590


Instytucje w Powiecie Złotoryjskim

Starostwo Powiatowe
Pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 69 33, 878 69 40

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Miła 18,
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 70 32

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 44 47

Powiatowy Urząd Pracy
Al. Miła 18
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 877 92 00

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Staszica 2
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 33 72

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ul. Miedziana 1,
59-550 Wojcieszów
Tel. (75) 751 23 61

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Staszica 2
59-500 Złotoryja
Tel. (76)  878 83 18

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Kościuszki 2,
59-540 Świerzawa
Tel. (75) 71 35 726

Warsztat Terapii Zajęciowej
Wojcieszyn 37
59-524 Pielgrzymka
(76)852 09 01

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. B. Chrobrego 1
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 36 44

Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Skowronia Góra 3
59-540 Świerzawa
Tel. (75) 713 48 90

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
ul. Hoża 11
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 40 10

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
Psychologiczno – Pedagogicznego
ul. Szkolna 1
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 79 27 i 878 35 49

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Basztowa 9
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 31 59

Urząd Skarbowy
ul. Rynek 42
59-500 Złotoryja
Tel. (76) 878 35 09

Urząd pocztowy
Pl. Matejki 7
Tel. (76) 850 03 92


Ważne telefony:

Informacja PKP(22) 9436 lub (42) 9436
Informacja PKS 703 402 802
Straż Pożarna 998, (76) 878 33 97
Pogotowie 999, (76) 878 83 39
Policja 997, (76) 819 22 55
Straż miejska (76) 878 48 32