Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi

Rzecznik Praw Pacjenta

Dane teleadresowe

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Aleja Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa


tel: 22 532 82 50
fax: 22 833 08 86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia: 800 190 590
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00. - 21.00.

połączenia z tel. komórkowych
(płatne wg stawek operatora)
22 833 08 85
22 635 59 96

Przyjęci interesantów w Biurze
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00. - 15.00.


Główne zadania, które realizuje Rzecznik Praw Pacjenta

1. monitorowanie przestrzegania praw pacjenta,
2. pomoc dla ubezpieczonych i wskazywanie trybu interwencyjnego w przypadku naruszenia praw pacjenta na obszarze działania Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
3. podejmowanie u świadczeniodawców działań interwencyjnych związanych z realizacją praw pacjenta,
4. współpraca z Radą Społeczną Oddziału w zakresie dotyczącym skarg i wniosków ubezpieczonych,
5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta,
6. współpraca z Rzecznikami: Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
7. współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta,
8. współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
9. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków od ubezpieczonych na działalność świadczeniodawców,
10. przygotowanie dla Rady Społecznej Oddziału dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych,
11. prowadzenie ewidencji rozpatrywanych spraw oraz sposobu ich załatwiania,
12. wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli świadczeniodawców.